HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTrống Cơm (Đoan Trang)
4 3 2 1 Tình bằng
có cái trống cơm
khen ai khéo vỗ
ố mấy bông
mà nên bông
ố mấy bông
mà nên bông
Một bầy
tang tình con xít
Một bầy
tang tình con xít
ố mấy lội
lội lội sông
ố mấy đ i tìm
em nh ớ thương ai
đôi con mắt
ố mấy l im d im
đôi con mắt
ố mấy l im d im
Một bầy
tang tình con nhện
ô ố ô ô
m ấy gi ăng tơ
gi ăng tơ
ố mấy đ i tìm
em nhớ thương ai
duyên nợ
khách t ang b ồng
duyên nợ
khách t ang b ồng
4 3 2 1 Tình bằng
có cái trống cơm
khen ai khéo vỗ
ố mấy bông
mà nên bông
ố mấy bông
mà nên bông
Một bầy
tang tình con xít
Một bầy
tang tình con xít
ố mấy lội
lội l ội sông
ố mấy đ i tìm
em nh ớ thương ai
đôi con mắt
ố mấy l im d im
đôi con mắt
ố mấy l im d im
Một bầy
tang tình con nhện
ô ố ô ô
m ấy gi ăng tơ
gi ăng tơ
ố mấy đ i tìm
em nhớ thương ai
duyên nợ
khách t ang bồng
duyên nợ
khách t ang bồng
4 3 2 1 Tình bằng
có cái trống cơm
khen ai khéo vỗ
ố mấy bông
mà nên bông
ố mấy bông
mà nên bông
Một bầy
tang tình con xít
Một bầy
tang tình con xít
ố mấy lội
lội l ội sông
ố mấy đ i tìm
em nh ớ thương ai
đôi con mắt
ố mấy l im d im
đôi con mắt
ố mấy l im d im
Một bầy
tang tình con nhện
ô ố ô ô
m ấy gi ăng tơ
gi ăng tơ
ố mấy đ i tìm
em nhớ thương ai
duyên nợ
khách t ang bồng
duyên nợ
khách t ang bồng.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke