HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTrường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non
4 3 2 1 Ai hỏi cháu
cháu học
trường nà o đấy
bé mà ngoan
lại múa hát
thật hay
cô là mẹ
và các cháu
là con
trường của cháu đây
là trường mầm non.
Ai hỏi cháu có
trường nào vu i thế
các bạn đông
mà sao
lớp sạch ghê
khi về nhà
là lại nhớ
trường hơn
trường của cháu đây
là trường mầm non.
Ai hỏi cháu
cháu học
trường nà o đấy
bé mà ngoan
lại múa hát
thật hay
cô là mẹ
và các cháu
là con
trường của cháu đây
là trường mầm non.
4 3 2 1 Ai hỏi cháu có
trường nào vu i thế
các bạn đông
mà sao
lớp sạch ghê
khi về nhà
là lại nhớ
trường hơn
trường của cháu đây
là trường mầm non
Ai hỏi cháu
cháu học
trường nà o đấy
bé mà ngoan
lại múa hát
thật hay
cô là mẹ
và các cháu
là con
trường của cháu đây
là trường mầm non.
Ai hỏi cháu có
trường nào vu i thế
các bạn đông
mà sao
lớp sạch ghê
khi về nhà
là lại nhớ
trường hơn
trường của cháu đây
là trường mầm non
trường của cháu đây
là trường mầm non.
trường của cháu đây
là trường mầm non.
trường của cháu đây
là trường mầm non.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke