HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTùy Hứng Lý Qua Cầu
4 3 2 1 Bằng lòng đi em
về với quê anh
một cù lao xanh
một dòng sông xanh
một vườn cây xanh
hoa trái đưa hương
thuyền ai qua sông
nụ cười mênh mông
Bằng lòng đi em
anh đ ón q ua cầu
mùa mưa cầu tre
dầu khó đưa dâu
Bằng lòng bên anh
dưới m ái tr anh nghèo
về đây người quê
chỉ có t ấm lòng
c ó c hiếc xuồng
ba lá để yêu em
Ôi đóa hoa
tím trôi l íu riu
dòng sông
nước chảy liu riu
anh thấy e m nhỏ x íu
a nh thương
Ôi! những đêm
nhớ em
buồn muốn khóc
mình anh ca
điệu l ý q u a cầu
4 3 2 1 Bằng lòng đi em
về với quê anh
một cù lao xanh
một dòng sông xanh
một vườn cây xanh
hoa trái đưa hương
thuyền ai qua sông
nụ cười m ênh mông
Bằng lòng đi em
anh đ ón q ua cầu
mùa mưa cầu tre
dầu khó đưa dâu
bằng lòng bên anh
dưới m ái tr anh nghèo
về đây người quê
chỉ có t ấm lòng
c ó c hiếc xuồng
ba lá để đưa em
Ôi đóa hoa
tím trôi l íu riu
dòng sông
nước chảy liu riu
anh thấy e m nhỏ x íu
a nh thương
Ôi! những đêm
nhớ em buồn
muốn khóc
mình anh ca
điệu l ý q u a cầu.
Bằng lòng đi
người yêu nhỏ bé
khúc dân ca
bắc cầu anh tới
bằng lòng đi
người yêu nhỏ bé
n hớ thương em
điệu lý qua cầu.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke