HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDVó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
4 3 2 1 Em dấu yêu ơi
anh đang quay về
mười năm xa vắng
anh đã đưa em,
đưa em đi tìm
một giấc mơ đời
mười năm lạc loài
phải khôn g em
mười năm hận thù
trĩu trong ti m
ta trót vong thân,
ta trót vong ân
mang tuổi hoa niên,
làm kiếp lư u đầy
Bóng tà ngả trên
lưng đồi cỏ non
Gió hiền
thoảng vi vu
hàng lau xanh
ngoài ki a là đồng
thơm hương lúa mới
bên lũy tre xanh
ngả nghiêng hàng dừa
và đâ y là dòng
sông ta thương mến,
soi bóng chung đôi
nhữn g ng ày ấ u thơ
Anh sẽ đưa em,
đưa em xa rời
vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em,
đưa em đi về,
về lối tră ng hiền
còn ai đợi chờ
nữa khôn g em
còn ai dặn dò
nữa khôn g em
em hãy theo anh,
men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
cùng dắt nha u về
4 3 2 1 Em dấu yêu ơi
anh đang quay về
mười năm xa vắng
anh đã đưa em,
đưa em đi tìm
một giấc m ơ đời
mười năm lạc loài
phải khôn g em
mười năm hận thù
trĩu trong ti m
ta trót vong thân,
ta trót vong ân
mang tuổi hoa niên,
làm kiếp lư u đầy
Bóng tà ngả trên
lưng đồi cỏ non
Gió hiền
thoảng vi vu
hàng lau xanh
ngoài ki a là đồng
thơm hương lúa mới
bên lũy tre xanh
ngả nghiêng hàng dừa
và đâ y là dòng
sông ta thương mến,
soi bóng chung đôi
nhữn g ng ày ấ u thơ
Anh sẽ đưa em,
đưa em xa rời
vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em,
đưa em đi về,
về lối tră ng hiền
còn ai đợi chờ
nữa khôn g em
còn ai dặn dò
nữa khôn g em
em hãy theo anh,
men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
cùng dắt nha u về
Bóng tà ngả trên
lưng đồi cỏ non
Gió hiền
thoảng vi vu
hàng lau xanh
ngoài ki a là đồng
thơm hương lúa mới
bên lũy tre xanh
ngả nghiên g hàng dừa
và đâ y là dòng
sông ta thương mến,
soi bóng chung đôi
nhữn g ng ày ấ u thơ
Anh sẽ đưa em,
đưa em xa rời
vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em,
đưa em đi về,
về lối tră ng hiền
còn ai đợi chờ
nữa khôn g em
còn ai dặn dò
nữa khôn g em
em hãy theo anh,
men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
cùng dắt nha u về
còn ai đợi chờ
nữa khôn g em
còn ai dặn dò
nữa khôn g em
em hãy theo anh,
men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
cùng dắt nha u về
còn ai đợi chờ
nữa khôn g em
còn ai dặn dò
nữa khôn g em
em hãy theo anh,
men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
cùng dắt nha u về


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke