HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAdieu! Sois Heureuse
4 3 2 1 Toi, qui n'a pas
vou lu de moi
Toi, qui n'a vait
pas con fian ce
Toi, qui ne m'a
pas ou vert
Toi, qui ne m'ai mait pas
Toi, qui n'a pas
vou lu com pren dre
Toi, qui n'a pas
vou lu m'at ten dre
Toi, qui pas sait
sans me voir
Toi, qui ne m'ai mait pas
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
que ton cœur
a choi si
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
qui t'em mố ne
au jour d'hui
Toi, qui n'a pas
vou lu de moi
Toi, qui n'a vait
pas con fian ce
Toi, pour qui j'ai tant
chan tộ
Toi, pour qui j'ai trop
pleu rộ
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
que ton cœur
a choi si
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
qui t'em mố ne
au jour d'hui
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
qui t'em mố ne
au jour d'hui
A dieu! Sois heu reu se
A dieu! Et bon ne chan ce
A vec ce lui
qui t'em mố ne
au jour d'hui


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke