HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBiển Chờ
4 3 2 1 Tôi vẫn chờ
nghe biển trôi
âm thầm
nghe biển hát
yên lành
bài hát ru em
Tôi vẫn chờ
bàn chân
em ghé về
một ngày
xanh nắng hè
em sẽ về
Tôi vẫn chờ
em mãi
đếm sao khuya
tìm mắt em
lá thu rơi
tiếng thở dài
sao mùa thu
tàn phai
Đông đã về
còn mình tôi
với biển rộng
tim mênh mông
gió đông về
đến bao giờ
4 3 2 1 Tôi vẫn chờ
nghe biển trôi
âm thầm
nghe biển hát
yên lành
bài hát ru em
Tôi vẫn chờ
bàn chân
em ghé về
một ngày
xanh nắng hè
em sẽ về
Tôi vẫn chờ
em mãi
đếm sao khuya
tìm mắt em
lá thu rơi
tiếng thở dài
sao mùa thu
tàn phai
Đông đã về
còn mình tôi
với biển rộng
tim mênh mông
gió đông về
đến bao giờ
4 3 2 1 Tôi vẫn chờ
em mãi
đếm sao khuya
tìm mắt em
lá thu rơi
tiếng thở dài
sao mùa thu
tàn phai
Đông đã về
còn mình tôi
với biển rộng
tim mênh mông
gió đông về...
đến bao giờ


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke