HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBiết Yêu (Remix)
Tuổi trẻ là những ước mơ
tuổi trẻ là những đam mê
ấp ôm
bao giấc mơ yêu tuyệt vời
hòa cùng lời hát hôm nay
nhịp chân
bước trên con đường
ánh dương bừng sáng
nơi chân trời xa
tuổi trẻ là những khát khao
tuổi trẻ là phút mê say
biết yêu
nhưng mãi nói không nên lời
hờn giận rồi sẽ qua đi
cùng nhau bước trên con đường
nắm tay
mình sẽ mãi không rời xa
Tuổi trẻ là những ước mơ
tuổi trẻ là những đam mê
ấp ôm
bao giấc mơ yêu tuyệt vời
hòa cùng lời hát hôm nay
nhịp chân
bước trên con đường
ánh dương bừng sáng
nơi chân trời xa
tuổi trẻ là những khát khao
tuổi trẻ là phút mê say
biết yêu
nhưng mãi nói không nên lời
hờn giận rồi sẽ qua đi
cùng nhau bước trên con đường
nắm tay
mình sẽ mãi không rời xa
Tuổi trẻ là những ước mơ
tuổi trẻ là những đam mê
ấp ôm
bao giấc mơ yêu tuyệt vời
hòa cùng lời hát hôm nay
nhịp chân
bước trên con đường
ánh dương bừng sáng
nơi chân trời xa
tuổi trẻ là những khát khao
tuổi trẻ là phút mê say
biết yêu
nhưng mãi nói không nên lời
hờn giận rồi sẽ qua đi
cùng nhau bước trên con đường
nắm tay
mình sẽ mãi không rời xa
Tuổi trẻ là những ước mơ
tuổi trẻ là những đam mê
ấp ôm
bao giấc mơ yêu tuyệt vời
hòa cùng lời hát hôm nay
nhịp chân
bước trên con đường
ánh dương bừng sáng
nơi chân trời xa
tuổi trẻ là những khát khao
tuổi trẻ là phút mê say
biết yêu
nhưng mãi nói không nên lời
hờn giận rồi sẽ qua đi
cùng nhau bước trên con đường
nắm tay
mình sẽ mãi không rời xa
Tuổi trẻ là những ước mơ
tuổi trẻ là những đam mê
ấp ôm
bao giấc mơ yêu tuyệt vời
hòa cùng lời hát hôm nay
nhịp chân
bước trên con đường
ánh dương bừng sáng
nơi chân trời xa
tuổi trẻ là những khát khao
tuổi trẻ là phút mê say
biết yêu
nhưng mãi nói không nên lời
hờn giận rồi sẽ qua đi
cùng nhau bước trên con đường
nắm tay
mình sẽ mãi không rời xa


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke