HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCầu Cho Cha Mẹ
Xin cảm tạ Cha
xin cám ơn Trời
đã ban cho đời
con có mẹ cha
Công cha thì cao cao
hơn là núi Thái
nghĩa mẹ dạt dào
như sóng trào biển Ðông
Con không có mẹ
ai dạy ngày qua
con không có cha
tìm đâu mái nhà
Xin cho cha, xin cho mẹ
được trọn đời
mạnh khỏe yên vui
Con xin Chúa
thiết tha ân tình
tình người cha
và trái tim mẹ hiền
Cha mẹ mồ hôi
vất vả đêm ngày
giúp con no đầy
manh áo hạt cơm
Công cha dạy con đi
trên đường mến Chúa
nghĩa mẹ mời gọi
con sống đời tình yêu
Bao nhiêu gánh nặng
ôi chẳng hề quên
nuôi con lớn lên
nào mong đáp đền
Xin cho cha, xin cho mẹ
được trọn đời
mạnh khỏe yên vui
Con xin Chúa
thiết tha ân tình
tình người cha
và trái tim mẹ hiền
Xin cảm tạ Cha
xin cám ơn Trời
đã ban cho đời
con có mẹ cha
Công cha thì cao cao
hơn là núi Thái
nghĩa mẹ dạt dào
như sóng trào biển Ðông
Con không có mẹ
ai dạy ngày qua
con không có cha
tìm đâu mái nhà
Xin cho cha, xin cho mẹ
được trọn đời
mạnh khỏe yên vui
Con xin Chúa
thiết tha ân tình
tình người cha
và trái tim mẹ hiền
Cha mẹ mồ hôi
vất vả đêm ngày
giúp con no đầy
manh áo hạt cơm
Công cha dạy con đi
trên đường mến Chúa
nghĩa mẹ mời gọi
con sống đời tình yêu
Bao nhiêu gánh nặng
ôi chẳng hề quên
nuôi con lớn lên
nào mong đáp đền
Xin cho cha, xin cho mẹ
được trọn đời
mạnh khỏe yên vui
Con xin Chúa
thiết tha ân tình
tình người cha
và trái tim mẹ hiền


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke