HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChờ Một Tiếng Yêu
4 3 2 1 Người nào hứa
sẽ yêu tôi suốt đời
xin hãy đến
với tôi người ơi
cuộc đời chẳng
đãi cho một tiếng cười
Tôi quen sống
như không là tôi
Tình ngày trước
Bức tranh muôn sắc màu
Rồi bạc phếch
tả tơi từ lâu
Ngàn đời ngỡ
tiếng yêu không đổi màu
Rồi tự hỏi
Trái tim nằm đâu
Tình đã hết
Trước khi được bắt đầu
Trước khi kịp nói lời
mến yêu
Từ lâu biết
Trái tim đã hững hờ
Chẳng yêu thì cứ vờ
say đắm
Người nào hứa yêu tôi
Trọn đời mãi không thôi
Người ơi hãy mau lên
Còn chờ gì không đến
Người hãy đến bên tôi
Dạy tôi biết vui cười
Dạy tôi nói
Xin cảm ơn đời
Còn thương tôi
4 3 2 1 Người nào hứa
sẽ yêu tôi suốt đời
xin hãy đến
với tôi người ơi
cuộc đời chẳng
đãi cho một tiếng cười
Tôi quen sống
Như không là tôi
Tình ngày trước
Bức tranh muôn sắc màu
Rồi bạc phếch
tả tơi từ lâu
Ngàn đời ngỡ
Tiếng yêu không đổi màu
Rồi tự hỏi
Trái tim nằm đâu
Tình đã hết
Trước khi được bắt đầu
Trước khi kịp nói lời
mến yêu
Từ lâu biết
Trái tim đã hững hờ
Chẳng yêu thì cứ vờ
say đắm
Người nào hứa yêu tôi
Trọn đời mãi không thôi
Người ơi hãy mau lên
Còn chờ gì không đến
Người hãy đến bên tôi
Dạy tôi biết vui cười
Dạy tôi nói
Xin cảm ơn đời
Còn thương tôi
Người nào hứa yêu tôi
Trọn đời mãi không thôi
Người ơi hãy mau lên
Còn chờ gì không đến
Người hãy đến bên tôi
Dạy tôi biết vui cười
Dạy tôi nói
Xin cảm ơn đời
Còn thương tôi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke