HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDDuyên Hải Biển Quê Tôi
4 3 2 1 Hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò ơi hò
ơi hò ơi dô
hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò là hò
là h ò dô.
Biển xanh quê tôi
đâ y miền Duyên Hải
biển xanh reo vui
đã qua ngày dầu dãi
biển xanh đưa nôi
dâng cho đời hương đậm
biển xanh tôi yêu
sóng ru hời
tháng năm.
Tôi người dân chài
nơi miền Duyên Hải
ra khơi về bãi
thuyền khẳm cá tươi
quen trong giông tố
từ những ngày gian khổ
đá lở cát bồi
vẫn sống với quê hương.
Tôi người dân chài
nơi miền Duyên Hải
đứng trên đầu sóng
chắn gió đại dương
vung căng tay lưới
ta nối trời với biển
biển bạc biển vàng
biển há t mênh mông.
Biển xanh quê tôi
đâ y miền Duyên Hải
biển xanh reo vui
đã qua ngày dầu dãi
biển xanh đưa nôi
ru cho đời hương đậm
biển xanh tôi yêu
sóng ru hời
tháng năm.
4 Hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò ơi hò
ơi hò ơi dô
hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò là hò
là h ò dô.
Biển xanh quê tôi
đâ y miền Duyên Hải
biển xanh reo vui
đã qua ngày dầu dãi
biển xanh đưa nôi
ru cho đời hương đậm
biển xanh tôi yêu
sóng ru hời
tháng năm.
Tôi người dân chài
nơi miền Duyên Hải
ra khơi về bãi
thuyền khẳm cá tươi
quen trong giông tố
từ những ngày gian khổ
đá lở cát bồi
vẫn sống với quê hương.
Tôi người dân chài
nơi miền Duyên Hải
đứng trên đầu sóng
chắn gió đại dương
vung căng tay lưới
ta nối trời với biển
biển bạc biển vàng
biển há t mênh mông.
Biển xanh quê tôi
đâ y miền Duyên Hải
biển xanh reo vui
đã qua ngày dầu dãi
biển xanh đưa nôi
dâng cho đời hương đậm
biển xanh tôi yêu
sóng ru hời
tháng năm.
Hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò ơi hò
ơi hò ơi dô
hò ơi dô ơi dô
ơi dô ơi hò
dô ơi hò là hò
là h ò dô.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke