HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDLỡ Lầm
Phút giây lỡ lầm
dấu tiếc nuối
em mang suốt đời
Phút giây lỡ lầm
em cô đơn
lòng này băng giá
Anh đến rồi đi
anh cho em
dối gian hôm nay
Anh đến rồi đi
anh xin em thứ tha
Chuyện tình khi xưa
em đâu có ngờ
buồn theo năm tháng
Chuyện tình đôi ta
nay sao cách xa
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho phai úa môi mềm
Sầu thương em hỡi
Chuyện tình đớn đau
cô đơn cuốn sâu
Chuyện tình dối gian
như ai oán trong lòng
Từ trong muôn kiếp
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho đêm chết theo ngày
Phút giây lỡ lầm
dấu tiếc nuối
em mang suốt đời
Phút giây lỡ lầm
em cô đơn
lòng này băng giá
Anh đến rồi đi
anh cho em
dối gian hôm nay
Anh đến rồi đi
anh xin em thứ tha
Chuyện tình khi xưa
em đâu có ngờ
buồn theo năm tháng
Chuyện tình đôi ta
nay sao cách xa
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho phai úa môi mềm
Sầu thương em hỡi
Chuyện tình đớn đau
cô đơn cuốn sâu
Chuyện tình dối gian
như ai oán trong lòng
Từ trong muôn kiếp
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho đêm chết theo ngày
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho phai úa môi mềm
Sầu thương em hỡi
Chuyện tình đớn đau
cô đơn cuốn sâu
Chuyện tình dối gian
như ai oán trong lòng
Từ trong muôn kiếp
Nguyện cầu nữa chi
khi quay bước đi
Nguyện cầu nữa chi
cho đêm chết theo ngày


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke