HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMẹ Ơi (Nguyễn Ngọc Thiện)
4 3 2 1 Mẹ giờ như chiếc lá
chiếc lá trầu khô
nằm buồn nghe hắt hiu
giữa mùa bão giông
mẹ giờ như dòng sông
xuôi về bến đợi
mà tìm không ra bến xưa
Thời gian
không ngừng trôi
thời gian không đứng chờ
mẹ ngày xưa đẹp xinh
đôi mắt giờ đây
dấu chân chim
Con nhớ ơn vô cùng
mẹ ơi
con nhớ ơn vô cùng
tháng năm mẹ ngược xuôi
tần tảo
chăm lo đời chúng con
mẹ đưa bao đứa con
ra biển rộng
Con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
4 3 2 1 Mẹ giờ như chiếc lá
chiếc lá trầu khô
nằm buồn nghe hắt hiu
giữa mùa bão giông
mẹ giờ như dòng sông
xuôi v ề bến đợi
tìm không ra bến xưa
thời gian
không ngừng trôi
thời gian không đứng chờ
mẹ ngày xưa đẹp xinh
đôi mắt giờ đây
dấu chân chim
Con nhớ ơn vô cùng
mẹ ơi
con nhớ ơn vô cùng
tháng năm mẹ ngược xuôi
tần tảo
chăm lo đời chúng con
mẹ đưa bao đứa con
ra biển rộng
Con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con nhớ ơn vô cùng
mẹ ơi con nhớ ơn vô cùng
Tháng năm mẹ ngược xuôi
tần tảo
chăm lo đời chúng con
mẹ đưa bao đứa con
ra biển rộng
Con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng
con kính yêu vô cùng
mẹ ơi
con kính yêu vô cùng


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke