HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMẹ Tôi (Quốc An)
4 3 2 1 Mưa về trên
khu phố khuya
sao não nề
Thân mẹ tôi
đã ướt đẫm
vì đường dài
Thương mẹ tôi
hy sinh
suốt cả cuộc đời
Mong đời tôi
luôn ấm êm
Có những niềm vui
mẹ muốn
sớt chia cùng tôi
Khi tương lai tôi
thật tươi sáng
Tháng năm dần trôi
giành sức sống
của mẹ tôi
để mình tôi
thương khóc
cho người
Khi ra đi
mẹ mang
nỗi đau trong lòng
mẹ còn đầy
những hoài mong
Mong cho con
hạnh phúc
suốt cuộc đời
tình mẹ hiền
vẫn còn đây
Còn lại gì
khi đã xa con rồi
còn lại gì
hỡi mẹ yêu
Tình mẹ hiền
cao quý nhất
trên đời
niềm tự hào
suốt đời con.
Mưa về trên
khu phố khuya
sao não nề
Thân mẹ tôi
đã ướt đẫm
vì đường dài
Thương mẹ tôi
hy sinh
suốt cả cuộc đời
Mong đời tôi
luôn ấm êm
Có những niềm vui
mẹ muốn
sớt chia cùng tôi
Khi tương lai tôi
thật tươi sáng
Tháng năm dần trôi
giành sức sống
của mẹ tôi
để mình tôi
thương khóc
cho người
Khi ra đi
mẹ mang
nỗi đau trong lòng
mẹ còn đầy
những hoài mong
Mong cho con
hạnh phúc
suốt cuộc đời
tình mẹ hiền
vẫn còn đây
Còn lại gì
khi đã xa con rồi
còn lại gì
hỡi mẹ yêu
Tình mẹ hiền
cao quý nhất
trên đời
niềm tự hào
suốt đời con.
4 3 2 1 Mưa về trên
khu phố khuya
sao não nề
Thân mẹ tôi
đã ướt đẫm
vì đường dài
Thương mẹ tôi
hy sinh
suốt cả cuộc đời
Mong đời tôi
luôn ấm êm
Có những niềm vui
mẹ muốn
sớt chia cùng tôi
Khi tương lai tôi
thật tươi sáng
Tháng năm dần trôi
giành sức sống
của mẹ tôi
để mình tôi
thương khóc
cho người
Khi ra đi
mẹ mang
nỗi đau trong lòng
mẹ còn đầy
những hoài mong
Mong cho con
hạnh phúc
suốt cuộc đời
tình mẹ hiền
vẫn còn đây
Còn lại gì
khi đã xa con rồi
còn lại gì
hỡi mẹ yêu
Tình mẹ hiền
cao quý nhất
trên đời
niềm tự hào
suốt đời con.
Khi ra đi
mẹ mang
nỗi đau trong lòng
mẹ còn đầy
những hoài mong
Mong cho con
hạnh phúc
suốt cuộc đời
tình mẹ hiền
vẫn còn đây
Còn lại gì
khi đã xa con rồi
còn lại gì
hỡi mẹ yêu
Tình mẹ hiền
cao quý nhất
trên đời
niềm tự hào
suốt đời con.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke