HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMùa Xuân Bên Nhau
4 3 2 1 Tháng giêng ma i nở
trước thềm mùa xuân
một năm dẫ u xa
hó a được thành gần
tình người gọi nhau
quyến luyến
đón xuâ n về
gia đình hà n huyên
quyện hương khói
đấ t trời thiêng liêng
Mấ y em nh o nhỏ
hát nhạc ngày xanh
còn em vớ i anh
m ơ một ngày lành
gọi tình yêu
mau chắp cánh
lễ t ơ hồng
cau trầu đầ y mâm
đám cư ới đẹp nhất
vào mù a xuân
Năm mới chúc a n khang
thịnh vượng
làm ăn phá t tài
tháng giêng
vẫn mơ ước ho ài
người người đón xu ân vui
bên nhau nâng chén rượu
quên những ngày
vất v ả ngư ợc xuôi
ngắ m hoa ma i nở
sắc khoe vàng tươi
đời vui c ó xuân
mô i ngọt nụ cười
mùa xuân làm thơ hết ý
rót thê m tràn
uống mừng cạ n ly
ước mo ng gì
xuân về đừ ng đi.
4 3 2 1 Mấ y em nh o nhỏ
hát nhạc ngày xanh
còn em vớ i anh
m ơ một ngày lành
gọi tình yêu
mau chắp cánh
lễ t ơ hồng
cau trầu đầ y mâm
đám cư ới đẹp nhất
vào mù a xuân
Năm mới chúc a n khang
thịnh vượng
làm ăn phá t tài
tháng giêng
vẫn mơ ước ho ài
người người đón xu ân vui
bên nhau nâng chén rượu
quên những ngày
vất v ả ngư ợc xuôi
Ngắ m hoa ma i nở
sắc khoe vàng tươi
đời vui c ó xuân
mô i ngọt nụ cười
mùa xuân làm thơ hết ý
rót thê m tràn
uống mừng cạ n ly
ước mo ng gì
xuân về đừ ng đi
mùa xuân làm thơ hết ý
rót thê m tràn
uống mừng cạ n ly
ước mo ng gì
xuân về đừ ng đi.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke