HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDMùa Xuân Đầu Tiên
4 3 2 1 Rồi dặt dìu
mùa xuân theo én về
Mùa bình thường
mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông
gà đang gáy trưa bên song
Một trưa nắng vui
cho bao tâm hồn
Rồi dặt dìu
mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn
đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh
giọt rơi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây
như đang long lanh
Ôi giờ phút
yêu quê hương làm sao
trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút
trong tay anh đầu tiên
một cuộc đời êm ấm
Từ đây
người biết quê người
Từ đây
người biết thương người
Từ đây
người biết yêu người
Giờ dặt dìu
mùa xuân theo én về
Mùa bình thường
mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
xưa có về đâu
Với khói bay trên sông
gà đang gáy trưa bên song
Một trưa nắng thôi
hôm nay mênh mông
4 3 2 1 Rồi dặt dìu
mùa xuân theo én về
Mùa bình thường
mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông
gà đang gáy trưa bên song
Một trưa nắng vui
cho bao tâm hồn
Rồi dặt dìu
mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn
đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh
giọt rơi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây
như đang long lanh
Ôi giờ phút
yêu quê hương làm sao
trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút
trong tay anh đầu tiên
một cuộc đời êm ấm
Từ đây
người biết quê người
Từ đây
người biết thương người
Từ đây
người biết yêu người
Giờ dặt dìu
mùa xuân theo én về
Mùa bình thường
mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
xưa có về đâu
Với khói bay trên sông
gà đang gáy trưa bên song
Một trưa nắng thôi
hôm nay mênh mông


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke