HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNếu Xuân Này Vắng Anh
4 3 2 1 Xuân đã về anh có hay.
Hoa bướm vui
mùa sum vầy.
Nơi phương trời
anh có nhớ.
một người luôn
nhắc tên anh,
và mơ duyên lứa đôi.
Nế u xuân về vắn g anh.
ong bướm thôi dệt
duyên lành
dây tơ chùng
cung lỡ phiếm.
cho khúc hát ái ân
từ đây lỡ tơ duyên.
Thu qua Đông tàn,
nàng Xuân mớ i sang,
muôn sắc huy hoàng.
Xuân này nếu vắng anh.
Lạc bầy chim én bay.
Ngày xuân như Đông buồn.
Nế u xuân này vắn g anh.
Như lá khô buồn xa cành.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
4 3 2 1 Xuân đã về anh có hay.
Hoa bướm vui
mùa sum vầy.
Nơi phương trời
anh có nhớ.
một người luôn
nhắc tên anh,
và mơ duyên lứa đôi.
Nế u xuân về vắn g anh.
ong bướm thôi dệt
duyên lành
dây tơ chùng
cung lỡ phiếm.
cho khúc hát ái ân
từ đây lỡ tơ duyên.
Thu qua Đông tàn,
nàng Xuân mớ i sang,
muôn sắc huy hoàng.
Xuân này nếu vắng anh.
Lạc bầy chim én bay.
Ngày xuân như Đông buồn.
Nế u xuân này vắn g anh.
Như lá khô buồn xa cành.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke