HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNgẫu Hưng Lý Ngựa Ô
Đêm phương Nam nằm nghe
dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ
nửa đêm bão giông
Đêm phương Nam nằm nghe
đường xa vó ngựa
Nghe một thuở hồng hoang
ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam nhìn lên
mây bay khói toả
Nhìn hòn đá lăn
Nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây ngô đồng
có con ngựa dừng chân
Có hai người yêu nhau
Khớp khớp khớp
khớp con ngựa ô
ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
đất nước có bao bài ca
tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
bên nhau mãi mãi
Khớp khớp khớp
khớp con ngựa ô
ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
đất nước có bao bài ca
tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
bên nhau suốt đời
Đêm phương Nam nằm nghe
dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ
nửa đêm bão giông
Đêm phương Nam nằm nghe
đường xa vó ngựa
Nghe một thuở hồng hoang
ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam nhìn lên
mây bay khói toả
Nhìn hòn đá lăn
Nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây ngô đồng
có con ngựa dừng chân
Có hai người yêu nhau
Khớp khớp khớp
khớp con ngựa ô
ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
đất nước có bao bài ca
tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
bên nhau mãi mãi
Có tiếng vó
khớp con ngựa ô
ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
đất nước có bao bài ca
tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Ơ hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
bên nhau suốt đời
Khớp khớp khớp
khớp con ngựa ô
Ô ô ô để anh khớp
Khớp khớp khớp con ngựa ô
Ô ô ô để anh khớp
Khớp ô ô khớp
Khớp con ngựa ô ngựa ô


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke