HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDQua Sông
4 3 2 1 H ò khoan chúng em
khua m ái chèo
đưa các anh qua
dòng sông l ạnh lẽo
đường hành quân
các anh đi kh ắp n ẻo
vì quê hương mà anh
chẳng ng ại gian lao
h ò khoan hỡi kh oan
h ò khoan
hỡi kho an hò khoan
thu yền em th uyền em
r ẽ sóng s ang sông
em đưa đ oàn quân
giải phóng ơ ơ
qu a sông qu a sông
r a ch iến tr ường
Nơi miền quê
khói l ửa tr àn lan
vì tương lai
tay súng anh
s ẵn sàng
bảo vệ xóm làng
để tiếng hò ngân vang
nơi hậu phương
gắng sức
em ng ày đêm
cùng chung lo
tranh đấu
em s ẵn sàng
bảo vệ xóm làng
để tiếng hò ngân vang
H ò khoan
chị e m ch úng mình
ta lướt nhanh
con thuyền
đưa c ác anh
rồi mai đây
làng quê ta bừng sáng
đ ón a nh về mừng
chiến thắng r eo vang.
Rồi mai đây làng
quê ta bừng sáng
đ ón anh v ề mừng
chiến thắng r eo vang.
4 3 2 1 H ò khoan chúng em
khua m ái chèo
đưa các anh qua
dòng sông l ạnh lẽo
đường dù xa
bước anh đi kh ắp n ẻo
vì quê hương mà anh
chẳng ng ại gian lao
H ò khoan hỡi kh oan
h ò khoan
hỡi kho an hò khoan
Dò ng sông dò ng sông
rọ i ánh tră ng thanh
long lanh in hình
đoàn giải phón g ơ
qu a sông
qu a sông
r a ch iến tr ường
nơi miền quê
khói l ửa tr àn lan
vì tương lai
tay súng anh
s ẵn sàng
bảo vệ xóm làng
để tiếng hò ngân vang
Nơi hậu phương
gắng sức em
ng ày đêm
cùng chung lo
tranh đấu
em s ẵn sàng
bảo vệ xóm làng
để tiếng hò ngân vang
h ò khoan
chị e m ch úng mình
ta lướt nhanh
con thuyền
đưa c ác anh
rồi mai đây
làng quê ta bừng sáng
đ ón a nh về mừng
chiến thắng r eo vang
rồi mai đây làng
quê ta bừng sáng
đ ón anh v ề mừng
chiến thắng r eo vang.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke