HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDQuê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre
4 3 2 1 Qua mấy nhị p cầu tre
nghe ai hát đi ệu ầu ơ
nơi ngút ngàn ruộng xanh
yêu sao
từng tiếng s á o diều
làng quê tôi
ngày xưa vui lắ m
sáng chăn trâu
chiều ra sông tắm
ngụp lặ n trên sông
nhiều xuồng gh e đông
tôi nhớ ho ài dòng sông
quanh năm
nước ngọ t phù sa
tôi nhớ lời mẹ ru ca dao
ngày xưa v ẫ n còn
mẹ ru con
ngày son đi m ấ t
dấu chân chim
hằn trên đôi mắt
đời mẹ bô n ba
lòng mẹ ba o la
Thương mái lá tranh
lam khói chiều chiều
mắm với rau
nhưng tấm lòng nhiều
đếm lá rơi
qua mấy mùa rồi
mái tóc xanh
nay đã màu sương
dòng đời cuộn nhanh
Ai hát điệ u ầu ơ
nghe như
tiếng m ẹ ngày thơ
trong mái nhà quạnh hiu
bơ vơ làm tôi nh ớ nhiều
mẹ quê xưa
giờ nơi tha nh vắ ng
cầu tre nay
buồn im trong nắ n g
còn lại trong tôi
một trời yê u thương
4 3 2 1 Qua mấy nhị p cầu tre
nghe ai hát đi ệu ầu ơ
nơi ngút ngàn ruộng xanh
yêu sao
từng tiếng s á o diều
làng quê tôi
ngày xưa vui lắ m
sáng chăn trâu
chiều ra sông tắm
ngụp lặ n trên sông
nhiều xuồng gh e đông
tôi nhớ ho ài dòng sông
quanh năm
nước ngọ t phù sa
tôi nhớ lời mẹ ru ca dao
ngày xưa v ẫ n còn
mẹ ru con
ngày son đi m ấ t
dấu chân chim
hằn trên đôi mắt
đời mẹ bô n ba
lòng mẹ ba o la
Thương mái lá tranh
lam khói chiều chiều
mắm với rau
nhưng tấm lòng nhiều
đếm lá rơi
qua mấy mùa rồi
mái tóc xanh
nay đã màu sương
dòng đời cuộn nhanh
Ai hát điệ u ầu ơ
nghe như
tiếng m ẹ ngày thơ
trong mái nhà quạnh hiu
bơ vơ làm tôi nh ớ nhiều
mẹ quê xưa
giờ nơi tha nh vắ ng
cầu tre nay
buồn im trong nắ n g
còn lại trong tôi
một trời yê u thương


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke