HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDQuên Cây Cầu Dừa
4 3 2 1 Sao em quên
cây cầu dừa
tuổi thơ ấu nô đùa
Sao em quên
cây cầu dừa
từng sươ ng gió
quanh mùa
Cầu dừa hừng đông
mưa trơn anh đưa
Cầu dừa hoàng hôn
rong chơi em ưa
thân ái thừa
sao dối lừa
chim sáo bay
nỡ quên cây cầu xưa
Sao em quên
cây cầu dừa
rằm treo mảnh trăng thề
sao em quên
cây cầu dừa
đường khu ya có nhau về
Cầu dừa nằm yên
cho em qua đê
cầu dừa lặng thinh
thương ai chân quê
Câu ước thề
thôi não nề
chim sáo bay
phố xa quên đư ờng về
à à ơi a ơi
à à ơi a ơi
Cầu dừa dãi nắ ng
dầm mưa
để anh đi sớm
về tr ưa một mình
à à ơi a ơi
à à ơi a ơi
Một mình tội lắm
ai hay
mặc anh thui thủi
với cây cầu dừa
Sao em quên
cây cầu dừa
tuổi hoa bướm ban đầu
sao em quên
cây cầu dừa
dò ng kinh nhỏ
xanh màu
Cầu dừa dìu chân
em đi đêm thâu
Cầu dừa chờ anh
tim yêu in sâu
nay bỗng cầu giăng
mắc sầu
Chim sáo bay
nỡ quên cây cầ u dừa
4 3 2 1 Sao em quên
cây cầu dừa
tuổi thơ ấu nô đùa
Sao em quên
cây cầu dừa
từng sươ ng gió
quanh mùa
Cầu dừa hừng đông
mưa trơn anh đưa
Cầu dừa hoàng hôn
rong chơi em ưa
thân ái thừa
sao dối lừa
chim sáo bay
nỡ quên cây cầu xưa
Sao em quên
cây cầu dừa
rằm treo mảnh trăng thề
sao em quên
cây cầu dừa
đường khu ya có nhau về
Cầu dừa nằm yên
cho em qua đê
cầu dừa lặng thinh
thương ai chân quê
Câu ước thề
thôi não nề
chim sáo bay
phố xa quên đư ờng về
à à ơi a ơi
à à ơi a ơi
Cầu dừa dãi nắ ng
dầm mưa
để anh đi sớm
về tr ưa một mình
à à ơi a ơi
à à ơi a ơi
Một mình tội lắm
ai hay
mặc anh thui thủi
với cây cầu dừa
Sao em quên
cây cầu dừa
tuổi hoa bướm ban đầu
sao em quên
cây cầu dừa
dò ng kinh nhỏ
xanh màu
Cầu dừa dìu chân
em đi đêm thâu
Cầu dừa chờ anh
tim yêu in sâu
nay bỗng cầu giăng
mắc sầu
Chim sáo bay
nỡ quên cây cầ u dừa
Cầu dừa dìu chân
em đi đêm thâu
Cầu dừa chờ anh
tim yêu in sâu
nay bỗng cầu giăng
mắc sầu
Chim sáo bay
nỡ quên cây cầ u dừa
Cầu dừa dìu chân
em đi đêm thâu
Cầu dừa chờ anh
tim yêu in sâu
nay bỗng cầu giăng
mắc sầu
Chim sáo bay
nỡ quên cây cầ u dừa


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2021 SingKar.com @ Free online karaoke