HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTình Và Tiền (Remix)
Tình yêu bây giờ
sao như trò chơi
Tình yêu nay
như áo vội thay
Tình yêu nay
như bánh kẹo qua tay
Chỉ để mua
chứ không thể cho
Tình yêu bây giờ
không như ngày nao
Ta đến với nhau
với cảm nhận thương đau
Tình yêu nay
chỉ thấy nhìn nhau
Bằng cảm nhận qua tay
Bằng ấy giấy tiền
Tình yêu bây giờ
phải mua bằng tiền
Không ai hiến dâng cho
Tình yêu bây giờ
sao quá hững hờ
Không mua sẽ thờ ơ
Anh sẽ không nhìn em
Và em sẽ không nhìn anh
Bằng con tim chân tình
Nếu không có tiền
Tình yêu bây giờ
sao như trò chơi
Tình yêu nay
như áo vội thay
Tình yêu nay
như bánh kẹo qua tay
Chỉ để mua
chứ không thể cho
Tình yêu bây giờ
không như ngày nao
Ta đến với nhau
với cảm nhận thương đau
Tình yêu nay
chỉ thấy nhìn nhau
Bằng cảm nhận qua tay
Bằng ấy giấy tiền
Tình yêu bây giờ
phải mua bằng tiền
Không ai hiến dâng cho
Tình yêu bây giờ
sao quá hững hờ
Không mua sẽ thờ ơ
Anh sẽ không nhìn em
Và em sẽ không nhìn anh
Bằng con tim chân tình
Nếu không có tiền
Tình yêu bây giờ
phải mua bằng tiền
Không ai hiến dâng cho
Tình yêu bây giờ
sao quá hững hờ
Không mua sẽ thờ ơ
Anh sẽ không nhìn em
Và em sẽ không nhìn anh
Bằng con tim chân tình
Nếu không có tiền


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke