HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTrước Ngày Hội Bắn
4 3 2 1 Tiếng chim rừng
chào mừng bì nh minh
hát trên cành
rộn ràng đây đó
hạt sương
thấm ư ớt cành đào
tưởng như ta bư ớc
lạc vào độ ng tiên
Quê hương ta ơi
núi cao suối ngàn của ta
kìa ai như bó ng
anh chàng
ngày mai thi bắ n
xuống làng là m chi
Ơi cô nàng
mà anh yê u mến
có xuống làng
ngựa vàng anh đón
kìa sao
không c ất xuân về
cùng anh đi xu ống chợ
mà nà ng ơi
Anh sao không nhớ
sớm mai bắn tập rồi sao
ngày mai
anh b ắn ra ngoài
thì hoa em s ẽ
tặng người b ản em
Hỡi cô nàng
mà anh yê u mến
nếu mai mà
đạn kia anh bắn
cả ba viên
trú ng vòng mười
thì hoa em s ẽ
tặng người nà o đây
Ai tin anh nỗi
sáng mai bắn vào
điểm đen
Vì sao em nó i đi nào
vì hôm nay
vẫ n xuống làng
thì mai tay sú ng
vững vàng là m sao
Nếu anh ở lại
tập cù ng em
có ai mà
lại tin anh nói
vì sao ơi h ỡi cô nàng
vì anh đã c ó
ngựa vàng củ a ai
Em sao không rõ
thế cây súng này của ai
còn kia
hai ch ú ngựa vàng
là anh mang đế n
đón nàng cù ng đi
4 3 2 1 Ơi cô nàng
mà anh y êu mến
sắm ngựa vàng
cùng anh xuống núi
ngày mai
anh qu yết thi tài
cả ba viên
trú ng vòng mười
thì đây em s ẽ
là người c ủa anh
Quê hương ta ơi
núi cao suối ngàn của ta
mùa xuân
hoa th ắm núi đồi
rừng xanh
in bó ng hai người
mà hai cây sú ng
đang ngồi... bên nhau


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke