HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTuyết Mùa Hè
Bỗng nhiên sao
anh nhớ em rất nhiều
Có lẽ vì
em đã không còn đây
Bỗng nhiên sao
anh thấy trong lòng
giá băng đến vô cùng
Dẫu mùa hè
ánh nắng chiếu mọi nơi
Nếu bây giờ
anh có em bên cạnh
Có lẽ lòng
anh đã rất hạnh phúc
Nếu bây giờ em ở đâu
hãy cất bước quay trở về
Anh vẫn còn
yêu thiết tha mình em
Tuyết mùa hè
không có đâu hỡi em
Do trong lòng
anh nhớ em mà thôi
Đến bây giờ
anh hiểu ra là
em quan trọng thế nào
Không có em
anh chẳng biết
phải làm sao
Biết bây giờ
em ở nơi rất xa
Không bao giờ
em thứ tha cho anh
Biết bây giờ
anh ở nơi này
Tuyết rơi kín trong lòng
Đã chôn sâu
anh lấp trong
nỗi tuyệt vọng
Nếu bây giờ
anh có em bên cạnh
Có lẽ lòng
anh đã rất hạnh phúc
Nếu bây giờ em ở đâu
hãy cất bước quay trở về
Anh vẫn còn
yêu thiết tha mình em
Tuyết mùa hè
không có đâu hỡi em
Do trong lòng
anh nhớ em mà thôi
Đến bây giờ
anh hiểu ra là
em quan trọng thế nào
Không có em
anh chẳng biết
phải làm sao
Biết bây giờ
em ở nơi rất xa
Không bao giờ
em thứ tha cho anh
Biết bây giờ
anh ở nơi này
Tuyết rơi kín trong lòng
Đã chôn sâu
anh lấp trong
nỗi tuyệt vọng
Tuyết mùa hè
không có đâu hỡi em
Do trong lòng
anh nhớ em mà thôi
Đến bây giờ
anh hiểu ra là
em quan trọng thế nào
Không có em
anh chẳng biết
phải làm sao
Biết bây giờ
em ở nơi rất xa
Không bao giờ
em thứ tha cho anh
Biết bây giờ
anh ở nơi này
Tuyết rơi kín trong lòng
Đã chôn sâu
anh lấp trong
nỗi tuyệt vọng


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke