HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDXuân Họp Mặt
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân
năm nay gần nhau
nhớ khi xưa lúc ngây thơ
cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân
năm nay gần nhau
nhớ khi xưa lúc ngây thơ
cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân
năm nay gần nhau
nhớ khi xưa lúc ngây thơ
cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Vui mùa xuân
năm nay gần nhau
nhớ khi xưa lúc ngây thơ
cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ
đến bao giờ đón xuân mơ
Xuân đã về
xuân vẫn mơ màng
trong nắng vàng
khắp chốn tiếng reo vạng
Xuân đã về
xuân vẫn huy hoàng
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
trong gió ngàn
mừng đón xuân sang
Mừng một ngày gần nhau
cùng mừng xuân mới


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke