HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDXuân Về Trên Dòng Mê Kông
4 3 2 1 Trên sông Mê kông
mùa xuân đã tới
với ba o niềm vui
Mê kông âm vang
nghe gió reo cười
sóng dâ ng hòa theo
giống muôn tiếng đàn.
Nặng nghĩa tình ta
dòng sông thầm nhớ
qua nhữ ng gia n truân
ba nước chung dòng
sắt so n một lòng
tháng nă m thủy chung
Trọn niềm tin ướ c mơ
mùa xuân rạng rỡ
đẹp nh ữ ng mùa hoa
và ước mơ đã về
cùng với ta
dòng nước êm
như lụa mượt mà
đẹp ý thơ
đẹp ngàn lời ca
ngọt như s ữ a mẹ
nuôi ta lớn lên
cùng sống trên
bán đảo diệu kỳ
cùng sát vai xây
nền độc lập
phù sa sông nước
bồi cho
cho cây ra muôn hoa
sông nước Mê kông
soi trời xanh ba o la.
Kia Cam pu chia
dòng Tông lê sap
nước chả y về đây
kia sông Viên chăn
co n nước dâng tràn
nước sô ng Cửu Long
tưới xanh bao
cánh đồng.
Từ nghìn đời nay
phù sa bồi đắp
ba nướ c Đô ng Dương
ngăn bước quân thù
sát va i cùng nhau
đánh tan quân
ngoại xâm.
4 Trên sông Mê kông
mùa xuân đã tới
với ba o niềm vui
Mê kông âm vang
nghe gió reo cười
sóng dâ ng hòa theo
giống muôn tiếng đàn.
Nặng nghĩa tình ta
dòng sông thầm nhớ
qua nhữ ng gia n truân
ba nước chung dòng
sắt so n một lòng
tháng nă m thủy chung.
Trọn niềm tin
ướ c mơ
mùa xuân rạng rỡ
đẹp những mù a hoa
và ước mơ
đã về cùng với ta
dòng nước êm
như lụa mượt mà
đẹp ý thơ
đẹp ngàn lời ca
ngọt như sữ a mẹ
nuôi ta lớ n lên
cùng sống trên
bán đảo diệu kỳ
cùng sát vai xây
nền độc lập
phù sa sông nước
bồi cho
cây ra muôn hoa
sông nước Mê kông
soi trời xanh ba o la.
Kia Cam pu chia
dòng Tông lê sap
nước chả y về đây
kia sông Viên chăn
con nước dâng tràn
nước sô ng Cửu Long
tưới xanh cánh đồng.
Từ nghìn đời nay
phù sa bồi đắp
ba nướ c Đô ng Dương
ngăn bước quân thù
sát va i cùng nhau
đánh tan quân
ngoại xâm
ngăn bước quân thù
sát va i cùng nhau
đánh tan quân
ngoại xâm.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke