HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDYêu Dân Tộc Việt Nam
4 3 2 1 Yêu dân tộc
Việt Nam
máu đ ỏ d a vàng
Yêu anh yê u chị
yêu b ạn y êu bè
yêu con đường làng
ngày ngày
hai bu ổi đến trường
thuở còn b ắt bướm
hái hoa.
Yêu dân tộc
Việt Nam
nòi gi ống L ạc Hồng
yêu cha yê u mẹ
ơn nặ ng ngh ĩa đầy
yêu cô nhà bên
thuở nào hai đứa
tắ m mưa giờ này
nê n nghĩa cau trầu
Thương ai thương ai
xa x ứ nh ớ nhà
bao năm tha phương
đất lạ qu ê người
ngậm ngùi
lòng x ót xa
mắt lệ đ ong đầy vơi
nỗi nhớ.
Yêu dân tộc
Việt Nam
máu đ ỏ d a vàng
yêu anh dâ n cày
yêu người
nơi chi ến trường
ta không thể quên
mình là
anh e m một nhà
đậm đà
t ình nghĩa trước sau.
4 3 2 1 Yêu dân tộc
Việt Nam
nòi gi ống L ạc Hồng
yêu cha yê u mẹ
ơn nặ ng ngh ĩa đầy
yêu cô nhà bên
thuở nào hai đứa
tắ m mưa giờ này
nê n nghĩa cau trầu.
Thương ai thương ai
xa x ứ nh ớ nhà
bao năm tha phương
đất lạ qu ê người
ngậm ngùi
lòng x ót xa
mắt lệ
đ ong đầy vơi
nỗi nhớ.
Yêu dân tộc
Việt Nam
máu đ ỏ d a vàng
yêu anh dâ n cày
yêu người
nơi chi ến trường
ta không thể quên
mình là
anh e m một nhà
đậm đà
t ình nghĩa trước sau
ta không thể quên
mình là
anh e m một nhà
đậm đà
t ình nghĩa trước sau
ta không thể quên
mình là
anh e m một nhà
đậm đà
t ình nghĩa trước sau
ta không thể quên
mình là
anh e m một nhà
đậm đà
t ình nghĩa trước sau.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke