HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBaby My Love
Này này người tình
em có hay tim anh lẻ loi
Một mình ngồi buồn
đâu biết em vu vơ cùng ai
Khi anh biết nơi này thiếu em
trong quán sao thật vắng tanh
Nghe tiếng ai đàn
bên lòng sao anh cứ mong
Em đến nơi này có anh
vui với men nồng khó phai
ngàn lần anh uống
Oh my love love love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
baby my love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
love love love
Vì anh kêu tên nàng
với men nồng khó phai
thấy em cười
Này này người tình
em có hay tim anh lẻ loi
Một mình ngồi buồn
đâu biết em vu vơ cùng ai
Khi anh biết nơi này thiếu em
trong quán sao thật vắng tanh
Nghe tiếng ai đàn
bên lòng sao anh cứ mong
Em đến nơi này có anh
vui với men nồng khó phai
ngàn lần anh uống
Oh my love love love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
baby my love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
love love love
Vì anh kêu tên nàng
với men nồng khó phai
thấy em cười
Khi anh biết nơi này thiếu em
trong quán sao thật vắng tanh
Nghe tiếng ai đàn
bên lòng sao anh cứ mong
Em đến nơi này có anh
vui với men nồng khó phai
ngàn lần anh uống
Oh my love love love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
baby my love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên
love love love
Vì anh kêu tên nàng
với men nồng khó phai
thấy em cười


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke