HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDDây Đủng Đỉnh Buồn (Remix)
Em đi theo chồng
xa thôn làng
cách biệt dòng sông
Em đi theo chồng
anh nơi này
mòn mỏi đợi trông
Như dây đủng đỉnh
nuôi trái tình
bao tháng ngày qua
Tình đã trọng xanh
rồi người nỡ đem
đi hái cho đành
Ai xuôi chỉ mình
ôm nỗi buồn
cho người ta vui
Ai xuôi chỉ mình
xây duyên tình
giờ đây lẻ loi
Nhìn con nước chảy
theo con thuyền
lạc bến đời nhau
Lời ước hẹn xưa
giờ thì cũng xa
xa cuối chân trời
Đau thương
thui thủi đêm trương
gió lạnh từng đêm
lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man
thầm trách cho đời
lơ lửng chi rồi
bỏ bạn mình ên
Yêu thương
xin trả cho người
nuốt lệ nhìn theo
đám cưới người ta
Để bên đây
đủng đỉnh u buồn
sao mang ân tình
trao tặng người ta
Em đi theo chồng
xa thôn làng
cách biệt dòng sông
Em đi theo chồng
anh nơi này
mòn mỏi đợi trông
Như dây đủng đỉnh
nuôi trái tình
bao tháng ngày qua
Tình đã trọng xanh
rồi người nỡ đem
đi hái cho đành
Ai xuôi chỉ mình
ôm nỗi buồn
cho người ta vui
Ai xuôi chỉ mình
xây duyên tình
giờ đây lẻ loi
Nhìn con nước chảy
theo con thuyền
lạc bến đời nhau
Lời ước hẹn xưa
giờ thì cũng xa
xa cuối chân trời
Đau thương
thui thủi đêm trương
gió lạnh từng đêm
lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man
thầm trách cho đời
lơ lửng chi rồi
bỏ bạn mình ên
Yêu thương
xin trả cho người
nuốt lệ nhìn theo
đám cưới người ta
Để bên đây
đủng đỉnh u buồn
sao mang ân tình
trao tặng người ta
Đau thương
thui thủi đêm trương
gió lạnh từng đêm
lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man
thầm trách cho đời
lơ lửng chi rồi
bỏ bạn mình ên
Yêu thương
xin trả cho người
nuốt lệ nhìn theo
đám cưới người ta
Để bên đây
đủng đỉnh u buồn
sao mang ân tình
trao tặng người ta


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke