HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCây Trúc Xinh
4 3 2 1 Cây tr úc xinh
t ang tình
l à cây tr úc m ọc
qua l ới nọ
n h ư bờ ao
chị hai xinh
t ang tình
là chị hai đ ứng
đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
đứng đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
Cây tr úc xinh
t ang tình
l à cây tr úc m ọc
qua l ới nọ
n h ư bờ ao
chị hai xinh
t ang tình
là chị hai đ ứng
đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
đứng đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
4 3 2 1 Cây tr úc xinh
t ang tình
l à cây tr úc m ọc
qua l ới nọ
n h ư bờ ao
chị hai xinh
t ang tình
là chị hai đ ứng
đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
đứng đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
Cây tr úc xinh
t ang tình
l à cây tr úc m ọc
qua l ới nọ
n h ư bờ ao
chị hai xinh
t ang tình
là chị hai đ ứng
đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh
đứng đứng n ơi nào
q u a l ới n hư
cũng xinh


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke