HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChiếc Khăn Tay
4 3 2 1 Thuở mới ban đầu
thay l ời n ói yêu
tặng chiếc khăn
màu xanh l à ý m ơ
có thêu cành lá
ghép bên cành hoa
ước mong đượm thắm
như tình h oa lá
nhiều tháng qua rồi
sau ng ày đ ã quen
tặng chiếc khăn hồng
trao g ởi ch út duyên
chữ thêu một nét
quấn hai đầu tên
ước ao chẳng mấy
hơn là l uyến thương
nhớ nhớ mãi
lúc xuân đượm nồng
bầu trời đầy
s ắc xanh
ta trao nhau
chiếc khăn lần đầu
kỷ niệm ngày
m ới quen
nhớ nhớ mãi
lúc hoa phượng đầy
hè về
màu th ắm tươi
ta trao nhau
chiếc khăn màu hồng
kỷ niệm
tình k ết đôi
Hè bước đi rồi
thu v ề n ước non
tặng chiếc khăn
để ghi
n iềm n hớ thương
chiếc khăn màu trắng
lẫn trong màn sương
vẫy tay từ giã
trong lòng l ưu luyến.
4 3 2 1 Nhớ nhớ mãi
lúc xuân đượm nồng
bầu trời đầy
s ắc xanh
ta trao nhau
chiếc khăn lần đầu
kỷ niệm ngày
m ới quen
nhớ nhớ mãi
lúc hoa phượng đầy
hè về
màu th ắm tươi
ta trao nhau
chiếc khăn màu hồng
kỷ niệm tình
k ết đôi
Hẹn đến khi nào
ta l ại th ấy nhau
tặng chiếc khăn nào
cho h ợp l úc sau
chiếc khăn ngày cưới
với ba màu thêu
trắng xanh hồng thắm
duyên mình b ấy lâu
màu khăn ao ước
màu khăn tha thiết
màu khăn thương tiếc
kết thành b ài thơ.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke