HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChuyện Tình Hoa Muống Biển
4 3 2 1 Em đến th ăm anh
mùa vui bê n bi ển
nụ hoa Muống b i ển
rung rinh ru ng rinh
chao sóng vỗ về
chào em chào em
làn gió mát ru
triền sóng hát ca
Hả i Âu trung trời đùa
c á tôm theo thuyền về
anh kể chuyện tình
về b i ển em nghe
th uở lo ài người
có tên trước bi ển
và không ai
gọi biển như bây giờ
có chàng trai tên Bi ển
cùng yêu thương
cô Muống chân tình
Biển mãi mê
bơi tìm luồng cá
con nước vô tình
cuốn Bi ển tr ôi xa
Mu ống â u sầu
rồi chết bên bờ
đời gọi tên
từ đ ó loài hoa
loài hoa Mu ống Bi ển
đời gọi tên từ đó
bông hoa trắng xi nh xinh
nhụy hoa buồn tim tím
mùa xuân
không về phố bao giờ
để đêm đêm
nghe biển th ức vọng về.
4 3 2 1 Em đến th ăm anh
mùa vui bê n bi ển
nụ hoa Muống b i ển
rung rinh ru ng rinh
chao sóng vỗ về
chào em chào em
làn gió mát ru
triền sóng hát ca
Hả i Âu trung trời đùa
c á tôm theo thuyền về
anh kể chuyện tình
về b i ển em nghe
th uở lo ài người
có tên trước bi ển
và không ai
gọi biển như bây giờ
có chàng trai tên Bi ển
cùng yêu thương
cô Muống chân tình
Biển mãi mê
bơi tìm luồng cá
con nước vô tình
cuốn Bi ển tr ôi xa
Mu ống â u sầu
rồi chết bên bờ
đời gọi tên
từ đ ó loài hoa
loài hoa Mu ống Bi ển
đời gọi tên từ đó
bông hoa trắng xi nh xinh
nhụy hoa buồn tim tím
mùa xuân
không về phố bao giờ
để đêm đêm
nghe biển th ức vọng về
mùa xuân
không về phố bao giờ
để đêm đêm
nghe biển th ức vọng về
mùa xuân
không về phố bao giờ
để đêm đêm
nghe biển th ức vọng về.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke