HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDGiận Mà Thương
4 3 2 1 Anh ơi chớ khoa n vội
mà b ực mì nh
e m xin k ể lại
mà phân m inh
cho anh t ỏ tường
Anh cứ nh ủ rằng
rằng em không thương
em đo lường
thì rất cặ n kẽ
chính thương anh
nên em bàn v ới mẹ
phải ngăn anh
không đi chuyến
ngược Lường
Giận thì giận
mà thương thì thương
giận thì giận
mà thương thì thương
Anh sai đường
em khôn g ch ịu nổi
anh ơi anh
xin đừng có giậ n v ội
trước tiên
anh phả i tự trá ch
ơ mình.
4 3 2 1 Anh ơi chớ khoa n vội
mà b ực mì nh
e m xin k ể lại
mà phân m inh
cho anh t ỏ tường
Anh cứ nh ủ rằng
rằng em không thương
em đo lường
thì rất cặ n kẽ
chính thương anh
nên em bàn v ới mẹ
phải ngăn anh
không đi chuyến
ngược Lường
Giận thì giận
mà thương thì thương
giận thì giận
mà thương thì thương
Anh sai đường
em không ch ịu nổi
anh ơi anh
xin đừng có giậ n v ội
trước tiên
anh phả i tự trá ch
ơ mình.
Giận thì giận
mà thương thì thương
giận thì giận
mà thương thì thương
Anh sai đường
em khôn g ch ịu nổi
anh ơi anh
xin đừng có giậ n vội
trước tiên
anh...
phải t ự trá ch
ơ mì nh.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke