HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDThương Nhau Lý Tơ Hồng
4 3 2 1 Từ miền Nam
anh ngược ra Bắc
mang theo câu hò
điệu lý
chín dòng sông
mang theo tấm lòng
con trai miệt vườn
anh ra đón nàng
với c ả yêu thương
Này ngựa ô
kiệu vàng anh khớp
xôn xao câu hò
điệu lý
bớ nàng ơi
băng qua núi đèo
cao cao chập chùng
đưa nàng về dinh
xao xuyến
lý chung tình
Quan họ người ơi
tương tư
mà chim sáo
xe chỉ luồn kim
thiếp thương
chàng từ lâu
á o bay
ai đã qua cầu
đôi mình duyên tình
đậm sâu
Quan họ người ơi
tương tư
mà chim sáo
đến hẹn lại lên
thiếp theo chàng
một phen
g i ó đưa
bông lúa trên đồng
thương nhau
thương nhau
lý t ơ hồng.
4 3 2 1 Từ miền Nam
anh ngược ra Bắc
mang theo câu hò
điệu lý
chín dòng sông
mang theo tấm lòng
con trai miệt vườn
anh ra đón nàng
với c ả yêu thương
Này ngựa ô
kiệu vàng anh khớp
xôn xao câu hò
điệu lý
bớ nàng ơi
băng qua núi đèo
cao cao chập chùng
đưa nàng về dinh
xao xuyến
lý chung tình
Quan họ người ơi
tương tư
mà chim sáo
xe chỉ luồn kim
thiếp thương chàng
từ lâu
á o bay
ai đã qua cầu
đôi mình
duyên tình đậm sâu
Quan họ người ơi
tương tư
mà chim sáo
đến hẹn lại lên
thiếp theo chàng
một phen
g i ó đưa
bông lúa trên đồng
thương nhau
thương nhau
lý t ơ hồng
tơ ớ ơ ơ hồng
tơ ớ ơ ơ hồng
quan họ người ơi
tơ ớ ơ ơ hồng
ngựa ô ngựa ô
tơ ớ ơ ơ hồng
tơ ớ ơ ơ hồng
quan họ người ơi
tơ ớ ơ ơ hồng...
ngựa ô ngựa ô.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke