HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTiếng Đàn Ta Lư
4 3 2 1 Đi chiến trường
gùi trên vai nặng trĩu
đàn ta lư em cất ti ếng
vu i cùng núi rừng
mừng thắng trận quê em.
Từ trên đỉnh núi
cao chon von
thánh thót nhịp nhàng
em vang lời ca
theo nhịp bước quân đi
trong tiếng đàn ta l ư.
Tính tính tính tính tính
tính tính tính
tính tang tang tình
con chim S'rao xinh
hót trê n cành
vui mừng công anh
bộ đội
giải phóng quân ơi
anh thắng trận
miền tây Khe Sanh
đồn Tà Lơn
hôm nào bốc cháy
đồi Đồng Tri
x ác Mỹ chất đầy
kia trông một hai ba
bốn năm sáu ngàn
tên lính thủy
đánh bộ Mỹ kia
nó bị bắt trên rừng
bộ đội giải phóng ơi
đàn em reo ca
ơ i đàn ta lư
rừng núi quê ta
tư ng bừng reo ca.
4 3 2 1 Tiếng trống trận
từ Gio An vọng tới
rừng núi ta ơi
hãy th ức dậy
vui cùng bản làng
mừng thắng trận Gio An.
Từ trên đỉnh núi
cao chon von
thánh thót nhịp nhàng
em vang lời ca
vọng về đất Gio An
vang tiếng đàn ta l ư.
Tính tính tính tính
tính tính tính tính
tính tang tang tình
ơi anh pháo binh
pháo t a gầm
đạn nở như hoa
đồn quân giặc
bốc cao cao
có tiếng đàn
ta lư em reo
hòa cùng anh
tiếng kèn chiến thắng.
Từ Trị Thiên
đấ t lửa anh hùng
kia trông một hai ba
bốn năm sáu ngàn
tên lính thủy
đánh bộ Mỹ kia
nó bị bắt trên rừng
bộ đội giải phóng ơi
đàn em reo ca
ơ i đàn ta lư
rừng núi quê ta
tư ng bừng reo ca.
đàn em reo ca
ơ i đàn ta lư
rừng núi quê ta
tư ng bừng reo ca.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke