HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTiếng Xưa
4 3 2 1 Hoàng hôn
lá reo bên thềm
hoàng hôn tơi bời lá thu
sương mờ
ngậm ngùi xuâ n xanh
bâng khuâng
phiếm loan vương tình.
Đâu bóng trăng xưa
mơ khúc nghê thường
phai tàn
một thời liệt oanh
xa đưa gi ó mây
lạ n h lùng.
Chiều thu
nhớ nhung vì đâu
thắm đôi dòng châu
tiếc thay tại sao
đành l ỡ làng
man mác khói hương
bay d ị u dàng
Như tóc mây vương
dáng liễu mơ màng
cung đàn
nhỏ lệ Tầm Dương
ai đó tri â m biết cùng.
4 3 2 1 Hoàng hôn
gió sương lạnh lùng
hoàng hôn
bao niềm nhớ nhung
thiết tha
đàn rung tiế ng tơ
vấn vương
trôi theo mây mờ.
Đâu khúc cô liêu
duyên dáng tiêu điều
dư âm
chìm theo dòng châu
tràn lan
só ng vương m ạ ch sầu.
Đàn ơi thiết tha vì đâu
tiếng xưa trầm ngâm
lắng rung đường tơ
bao m ơ màng
lưu luyến hương thu
thêm dị u dàng
ai có hay chăng
say khúc ưu tư
gió sương
chiều thu buồn mơ
ai đó tr i âm hững hờ.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke