HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD5:PM
Tránh ra, tránh ra
Xe xe cộ cộ
Nép vào, nép vào
Now... now
Tránh ra, tránh ra
Xe xe cộ cộ
Nép vào, nép vào
Now... now
Một chiều nhẹ nhàng
bước chân đi lang thang
Rong chơi cùng thành phố
Dòng người vội vàng
cứ theo nhau miên man
Tiếng nói cười hân hoan
Ồ trông xa xa kìa
ngoài phố đông vui ghê
Dăm ba xe hơi
kề bên khu vui chơi
Ồ trông xa xa kìa
ngày nắng lên quanh ta
Đâu đây Honda
người ta đi bôn ba
Từng dòng người
ùa về ùa về
khi hòang hôn đang buông xuống
Nhanh chân đi
bóng đêm ngập tràn phố phường
Đừng vội vàng
lại gần lại gần
khi ngoài kia đông như thế
Thôi thôi tôi
đứng đây đợi chờ hết giờ
hết giờ
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now... now
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now, now
Một chiều nhẹ nhàng
bước chân đi lang thang
Rong chơi cùng thành phố
Dòng người vội vàng
cứ theo nhau miên man
Tiếng nói cười hân hoan
Ồ trông xa xa kìa
ngoài phố đông vui ghê
Dăm ba xe hơi
kề bên khu vui chơi
Ồ trông xa xa kìa
ngày nắng lên quanh ta
Đâu đây Honda
người ta đi bôn ba
Từng dòng người
ùa về ùa về
khi hòang hôn đang buông xuống
Nhanh chân đi
bóng đêm ngập tràn phố phường
Đừng vội vàng
lại gần lại gần
khi ngoài kia đông như thế
Thôi thôi tôi
đứng đây đợi chờ hết giờ
hết giờ
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now... now
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now, now
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now... now
It’s over, over
Now now now now
Over over
Now, now
Từng dòng người
ùa về ùa về
khi hòang hôn đang buông xuống
Nhanh chân đi
bóng đêm ngập tràn phố phường
Đừng vội vàng
lại gần lại gần
khi ngoài kia đông như thế
Thôi thôi tôi
đứng đây đợi chờ hết giờ
Từng dòng người
ùa về ùa về
khi hòang hôn đang buông xuống
Nhanh chân đi
bóng đêm ngập tràn phố phường
Đừng vội vàng
lại gần lại gần
khi ngoài kia đông như thế
Thôi thôi tôi
đứng đây đợi chờ hết giờ
hết giờ
Tránh ra, tránh ra
Xe xe cộ cộ
Nép vào, nép vào
Now... now
Tránh ra, tránh ra
Xe xe cộ cộ
Nép vào, nép vào
Now... now


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke