HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD60 Năm Cuộc Đời
Anh ơi có bao nhiêu
sáu mươi năm cuộc đời
hai mươi năm đầu
sung sướng không bao lâu
hai mươi năm sau
sầu vương cao vời vợi
hai mươi năm cuối là bao
Ơ là thế
đời sống không được bao
Ơ là bao
đời không lâu là thế
Ơ được bao năm
sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu
sáu mươi năm cuộc đời
Khi xa anh rồi
em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau
thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống được bao
Anh ơi có bao nhiêu
sáu mươi năm cuộc đời
hai mươi năm đầu
sung sướng không bao lâu
hai mươi năm sau
sầu vương cao vời vợi
hai mươi năm cuối là bao
Ơ là thế
đời sống không được bao
Ơ là bao
đời không lâu là thế
Ơ được bao năm
sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu
sáu mươi năm cuộc đời
Khi xa anh rồi
em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau
thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống được bao
Ơ là thế
đời sống không được bao


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke