HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAi Khổ Vì Ai
4 3 2 1 Anh biết chăng anh,
em kh ổ v ì ai,
em khó c vì ai.
Ngày vui đã tan
nhân tình thế thái
chỉ còn lại đống tro tàn.
Em muốn kêu lên
cho thấu tận trời cao xanh.
Rằng tình em yêu
sao giống đời
đó a phù dung,
sớm nở tối tàn,
xó t xa duyên mình
chưa thắm đành d ở dang.
Thu ở xưa
ngày đầu của nhau,
hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu củ a nhau,
anh đó n đưa em về nhà.
Trăng nước hiền hòa,
ngày đầu củ a nhau
hương sắc tình yê u
đậm đà.
Ngà y nay
người đành b ỏ em
canh vắn g bơ vơ sầ u đau.
Người đành b ỏ em,
quên phú t ta yê u lần đầu.
Trăng nước bạc màu,
người đành bỏ người
như sương khó i
sa u chuyến tàu.
Anh biết chăng anh,
em ng ủ nà o yên,
em thứ c nào yên.
Nhiều khi cố quên
nhưng chỉ thêm chuốc
vào lòng những ư u phiền.
Âu yếm hôm qua
không xóa được
buồn hôm nay.
Người phụ đời em
khi đã cạn ché n tình say.
Để lại chốn sầu,
tró t yêu nhau rồi
sao nỡ làm kh ổ nhau.
4 3 2 1 Thu ở xưa
ngày đầu của nhau,
hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu củ a nhau,
anh đó n đưa em về nhà.
Trăng nước hiền hòa,
ngày đầu củ a nhau
hương sắc tình yê u
đậm đà.
Ngà y nay
người đành b ỏ em
canh vắn g bơ vơ sầ u đau.
Người đành b ỏ em,
quên phú t ta yê u lần đầu.
Trăng nước bạc màu,
người đành bỏ người
như sương khó i
sa u chuyến tàu.
Anh biết chăng anh,
em ng ủ nà o yên,
em thứ c nào yên.
Nhiều khi cố quên
nhưng chỉ thêm chuốc
vào lòng những ư u phiền.
Âu yếm hôm qua
không xóa được
buồn hôm nay.
Người phụ đời em
khi đã cạn ché n tình say.
Để lại chốn sầu,
tró t yêu nhau rồi
sao nỡ làm kh ổ nhau.
Tró t yêu nhau rồi
sao nỡ làm kh ổ nhau.
Tró t yêu nhau rồi
sao nỡ làm kh ổ nhau.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke