HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAnh Thích Em Như Xưa (Remix)
Anh đã nói rằng
dù ra sao
dù thế nào
ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào
thôi em hỡi
đừng bon chen
cuộc sống đua đòi
Dù vẫn biết đời
luôn thay đổi
nhưng đổi thay
là ở con người
Anh mong rằng
một ngày em sẽ hiểu
và em sẽ quay về bên anh
đừng đam mê
người ơi
Anh ghét em ham chơi
ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buông lơi
những đêm dài tăm tối
Anh thích em như xưa
dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng trưng diện
mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh ghét em xa hoa
ghét em sống xa đoạ
Ghét em tánh chảnh chọe
một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
người ơi
người đã đổi thay rồi
Anh đã nói rằng
dù ra sao
dù thế nào
ta vẫn như vậy
Vẫn như ngày nào
thôi em hỡi
đừng bon chen
cuộc sống đua đòi
Dù vẫn biết đời
luôn thay đổi
nhưng đổi thay
là ở con người
Anh mong rằng
một ngày em sẽ hiểu
và em sẽ quay về bên anh
đừng đam mê
người ơi
Anh ghét em ham chơi
ghét em thích đua đòi
Ghét em sống buông lơi
những đêm dài tăm tối
Anh thích em như xưa
dễ thương rất ngoan hiền
Dẫu em chẳng trưng diện
mà vẫn đẹp tự nhiên
Anh ghét em xa hoa
ghét em sống xa đoạ
Ghét em tánh chảnh chọe
một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
người ơi
người đã đổi thay rồi
Anh ghét em xa hoa
ghét em sống xa đoạ
Ghét em tánh chảnh chọe
một tâm hồn buồn tẻ
Anh thích em như xưa
nói năng rất nhẹ nhàng
Em chẳng sống phủ phàng
người ơi
người đã đổi thay rồi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke