HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBằng Lòng Đi Em
Bằng lòng đi em
anh về quê
mang lễ cau trầu
Mẹ cha lên hỏi
kết hoa bằng
thuyền đưa dâu đó nghe
Áo cưới hình đôi bồ câu
khăn vấn nhiều
vàng mượt đâu đó
Bằng lòng đi em
quê miền Tây
trái cây xanh màu
Bằng lòng đi em
dâu làng anh
không thiếu bạc tiền
Cườm xanh tay nhẫn
rất sang bằng vòng ximen
Đám cưới bà con ngợi khen
dây pháo tả dài nổ rền hén
Bằng lòng đi em
qua mùa trăng
ta cưới nhau liền
Hỏi mãi sao im re
Sao mà lặng thinh
không dám nói
Anh trắng đêm
muỗi kêu vo ve
Anh biết chưa đông đã về
Nghe gió đưa
bụi chuối sau hè
Bằng lòng đi em
không lẻ loi
đom đóm lập loè
Bằng lòng đi em
quê miền Tây
quen khói lam chiều
Cầu tre lắc lẻo bướm ong
phượng hồng ve kêu
Giếng nước cầu xưa tình yêu
chim líu lo
chuyền cành điều kia kìa
Bằng lòng đi em
xuôi miền Tây
có khói lam chiều
Bằng lòng đi em
không lẻ loi đo đóm lập loè
Bằng lòng đi em
không lẻ loi
đom đóm lập loè
Bằng lòng đi em
anh về quê
mang lễ cau trầu
Mẹ cha lên hỏi
kết hoa bằng
thuyền đưa dâu đó nghe
Áo cưới hình đôi bồ câu
khăn vấn nhiều
vàng mượt đâu đó
Bằng lòng đi em
quê miền Tây
trái cây xanh màu
Bằng lòng đi em
dâu làng anh
không thiếu bạc tiền
Cườm xanh tay nhẫn
rất sang bằng vòng ximen
Đám cưới bà con ngợi khen
dây pháo tả dài nổ rền hén
Bằng lòng đi em
qua mùa trăng
ta cưới nhau liền
Hỏi mãi sao im re
Sao mà lặng thinh
không dám nói
Anh trắng đêm
muỗi kêu vo ve
Anh biết chưa đông đã về
Nghe gió đưa
bụi chuối sau hè
Bằng lòng đi em
không lẻ loi
đom đóm lập loè
Bằng lòng đi em
quê miền Tây
quen khói lam chiều
Cầu tre lắc lẻo bướm ong
phượng hồng ve kêu
Giếng nước cầu xưa tình yêu
chim líu lo
chuyền cành điều kia kìa
Bằng lòng đi em
xuôi miền Tây
có khói lam chiều
Bằng lòng đi em
không lẻ loi đo đóm lập loè
Bằng lòng đi em
không lẻ loi
đom đóm lập loè
Bằng lòng đi em
quê miền Tây
quen khói lam chiều
Cầu tre lắc lẻo bướm ong
phượng hồng ve kêu
Giếng nước cầu xưa tình yêu
chim líu lo
chuyền cành điều kia kìa


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke