HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBé Vui
4 3 2 1 Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì biết
đi học thích ghê
suốt ngày có cô
và có đông bạ n bè
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì thích
không thèm khóc đâu
đến trường bé vui
chiều mẹ đón bé về
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì biết
đi học thích ghê
suốt ngày có cô
và có đông bạ n bè
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì thích
không thèm khóc đâu
đến trường bé vui
chiều mẹ đón bé về
4 3 2 1 Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì biết
đi học thích ghê
suốt ngày có cô
và có đông bạ n bè
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì thích
không thèm khóc đâu
đến trường bé vui
chiều mẹ đón bé về
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì biết
đi học thích ghê
suốt ngày có cô
và có đông bạ n bè
Ngày đầu đi học
mẹ đưa tới trường
bé thấy khác thường
nên là bé mới khóc
bây giờ thì thích
không thèm khóc đâu
đến trường bé vui
chiều mẹ đón bé về


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke