HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBiết Ơn Chị Võ Thị Sáu
4 3 2 1 Mùa hoa lê ki m a n ở
ở quê ta
miền đ ấ t đ ỏ
thôn xóm vẫn nhắc
tên người anh hùng
đã chết cho mùa hoa
lê ki m a n ở
đời sau vẫn còn
nh ắc nh ở
sông núi đất nước
ơn người anh hùng
đã chết cho đời sau.
Người thiếu nữ ấy
như mùa xu ân
chị đã dâ ng
c ả cu ộc đời
để chiến đấu
với bao niềm ti n
dù chết vẫn
không l ùi bước.
Chị Sáu đ ã
h y sin h rồi
lời hát vẫ n nh ư
còn vang dội
vào trái ti m
những người đang sốn g
giục đi lên
không bao g iờ lùi.
Kìa hoa lê ki m a n ở
đẹp thêm
quê miền đ ất đ ỏ
nơi đó sáng mãi
tên người anh hùng
bình minh
đang rực sáng
cho hoa k ia n ở
mùa xuân lan tràn
x ứ s ở
Tôi đến hát
trước nấm mộ
chôn sâu
người nữ anh hùng.
4 3 2 1 Mùa hoa lê ki m a n ở
ở quê ta miền
đ ất đ ỏ
thôn xóm vẫn
nhắc tên
người anh hùng
đã chết
cho mùa hoa
lê ki m a n ở
đời sau vẫn còn
nh ắc nh ở
sông núi đất nước
ơn người anh hùng
đã chết cho đời sau.
Người thiếu nữ ấy
như mùa xu ân
chị đã dâ ng
cả cu ộc đ ời
để chiến đấu
với bao niềm ti n
dù chết vẫn
không l ùi bước.
Chị Sáu đ ã
h y sin h rồi
lời hát vẫ n nh ư
còn vang dội
vào trái ti m
những người đang sốn g
giục đi lên
khô ng bao giờ lùi.
Kìa hoa lê ki m a n ở
đẹp thêm
quê miền đ ất đ ỏ
nơi đó sáng mãi
tên người anh hùng
bình minh
đang rực sáng
cho hoa k ia n ở
mùa xuân lan tràn
x ứ s ở
Tôi đến hát
trước nấm mộ
chôn sâu
người nữ anh hùng.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke