HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBông Hồng Tặng Cô
Em trồng giàn bông
truớc cửa nhà em
Em dành một cây
cho cô giáo hiền
Giàn bông lên
đua chen sắc huơng
Nhưng ngạt ngào thơm
là cây bông hồng
Cây bông hồng
em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi
như khoe ngày hội
Mát dịu mùi huơng
như tình thuơng mến
Cô dành cho chúng em
Cây bông hồng
tấm lòng em đó
Dâng lên tặng cô
đôi tay mẹ hiền
Đôi tay ân cần dịu êm
Em trồng giàn bông
truớc cửa nhà em
Em dành một cây
cho cô giáo hiền
Giàn bông lên
đua chen sắc huơng
Nhưng ngạt ngào thơm
là cây bông hồng
Cây bông hồng
em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi
như khoe ngày hội
Mát dịu mùi huơng
như tình thuơng mến
Cô dành cho chúng em
Cây bông hồng
tấm lòng em đó
Dâng lên tặng cô
đôi tay mẹ hiền
Đôi tay ân cần dịu êm
Em trồng giàn bông
truớc cửa nhà em
Em dành một cây
cho cô giáo hiền
Giàn bông lên
đua chen sắc huơng
Nhưng ngạt ngào thơm
là cây bông hồng
Cây bông hồng
em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi
như khoe ngày hội
Mát dịu mùi huơng
như tình thuơng mến
Cô dành cho chúng em
Cây bông hồng
tấm lòng em đó
Dâng lên tặng cô
đôi tay mẹ hiền
Đôi tay ân cần dịu êm


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke