HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDBuồn Mình Ên
Buồn ngồi mình ên
buồn ngồi chờ ai
Ánh trăng bên thềm
Xót xa xót xa
cho người chờ mong.
Buồn ngồi từng đêm
buồn lòng hiu hắt
Nước mắt rơi trong lòng
Tiếc thương, tiếc thương
cho mối tình đầu...
Trăng vàng lên bến sông
ai đợi chờ
Trăng buồn lên
luỹ tre thì thầm
Tình phụ tình
con sáo sang sông
Người phụ người
ai khóc mình ên.
Hơ... hơ... hơ...
Mình ên ai đứng đợi người
Buồn thiu
cá chẳng ăn mồi
Cá buồn
không giỡn bóng trăng
Người đi xa mãi cánh cò
cánh cò mỏi mòn đợi mong
Mình ên cùng với trăng vàng
Ai đứng nhớ người
chết lặng mình ên...
Buồn ngồi mình ên
buồn ngồi chờ ai
Ánh trăng bên thềm
Xót xa xót xa
cho người chờ mong.
Buồn ngồi từng đêm
buồn lòng hiu hắt
Nước mắt rơi trong lòng
Tiếc thương, tiếc thương
cho mối tình đầu.
Trăng vàng lên bến sông
ai đợi chờ
Trăng buồn lên
luỹ tre thì thầm
Tình phụ tình
con sáo sang sông
Người phụ người
ai khóc mình ên.
Hơ... hơ... hơ...
Mình ên ai đứng đợi người.
Buồn thiu
cá chẳng ăn mồi
Cá buồn
không giỡn bóng trăng
Người đi xa mãi cánh cò
cánh cò mỏi mòn đợi mong
Mình ên cùng với trăng vàng
Ai đứng nhớ người
chết lặng mình ên...
Hơ... hơ... hơ...
Mình ên ai đứng đợi người.
Buồn thiu
cá chẳng ăn mồi
Cá buồn
không giỡn bóng trăng
Người đi xa mãi cánh cò
cánh cò mỏi mòn đợi mong
Mình ên cùng với trăng vàng
Ai đứng nhớ người
chết lặng mình ên...
Mình ên cùng với trăng vàng
Ai đứng nhớ người...
chết lặng... mình ên...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke