HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCa Ngợi Đảng Lao Động
4 3 2 1 Vừng trời đông
ánh hồng tươi sáng
bừng lên
đàn bồ câu trắng
bay về
trong nắng mới
ngàn triệu dân
xiết tay nhau
đứng quanh
Đảng Cộng Sản
Việt Nam
khối kết đoàn
công nông b ền vững
đời cần lao
thắm tình yêu
chói niềm tin
vì ngày mai
ấm no tự do hạnh phúc
nào cầm tay
sát vai nhau
súng búa liềm
trên đường tranh đấu
tới hòa bình
nhà máy búa rền
lúa vàng ngập đồng
Đảng Cộng Sản
Việt Nam vì nhân dân
tiền phong đấu tranh.
4 3 2 1 Vừng trời đông
ánh hồng tươi sáng
bừng lên
đàn bồ câu trắng
bay về
trong nắng mới
ngàn triệu dân
xiết tay nhau
đứng quanh
Đảng Cộng Sản
Việt Nam
khối kết đoàn
công nông b ền vững
đời cần lao
thắm tình yêu
chói niềm tin
vì ngày mai
ấm no tự do hạnh phúc
nào cầm tay
sát vai nhau
súng búa liềm
trên đường tranh đấu
tới hòa bình
nhà máy búa rền
lúa vàng ngập đồng
Đảng Cộng Sản
Việt Nam vì nhân dân
tiền phong đấu tranh.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke