HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChiếc Đèn Ông Sao
Chiếc đèn ông sao
sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài
cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao
em hát vang vang
Đèn sao tươi màu
của đềm rằm liên hoan
Tùng rinh rinh
tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui
chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh
rinh rinh tùng rinh rinh
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi
Đây đèn ông sao
sao năm cánh tươi vàng
Ánh sao sáng ngời
chiếu miền non ngàn
Đây cầm đèn sao
sao chiếu vô nam
Đây ánh hoà bình
đuổi xua loài xâm lăng
Tùng rinh rinh
tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui
chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh
rinh rinh tùng rinh rinh
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi
Chiếc đèn ông sao
sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài
cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao
em hát vang vang
Đèn sao tươi màu
của đềm rằm liên hoan
Tùng rinh rinh
tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui
chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh
rinh rinh tùng rinh rinh
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi
Đây đèn ông sao
sao năm cánh tươi vàng
Ánh sao sáng ngời
chiếu miền non ngàn
Đây cầm đèn sao
sao chiếu vô nam
Đây ánh hoà bình
đuổi xua loài xâm lăng
Tùng rinh rinh
tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui
chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh
rinh rinh tùng rinh rinh
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi
Tùng rinh rinh
tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao vui
chiếu xa sáng ngời
Tùng rinh rinh
rinh rinh tùng rinh rinh
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi
Ánh sao Bác Hồ
toả sáng nơi nơi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke