HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChiến Sĩ Việt Nam
4 3 2 1 Bao chiến sĩ anh hùng
lạnh lùng vung gươm
ra sa trường
quân xung phong,
nước Nam đang chờ
mong tay người
hồn sông núi
khí thiêng ghi muôn đời
ngựa phi nơi xa kia
nghe súng vang
bên trời
điệu kèn rộn ràng
là trang nam nhi
quyết chiến sa trường
sống thác coi thường
mong xác trong da ngựa
bọc thân thể trai
bừng nghe
dư âm mênh mông
khúc anh hùng ca
reo nơi biên cương
bao chiến mã lên đường
giục lòng dân quân
thi can trường
nguyện tranh đấu
cho giống nòi
Hận thù bao năm
căm lòng đất nước
tan tóc
xương máu đang khơi ngòi
tiếng than nơi nơi
tháng năm dần trôi
thề phục quốc
tiến lên Việt Nam!
lập quyền dân
tiến lên Việt Nam!
đời hạnh phúc
đắp xây tự do
Việt Nam tranh đấu
chống quân ngoại xâm
4 3 2 1 Bao chiến sĩ anh hùng
lạnh lùng vung gươm
ra sa trường
quân xung phong,
nước Nam đang chờ
mong tay người
hồn sông núi
khí thiêng ghi muôn đời
ngựa phi nơi xa kia
nghe súng vang
bên trời
điệu kèn rộn ràng
là trang nam nhi
quyết chiến sa trường
sống thác coi thường
mong xác trong da ngựa
bọc thân thể trai
bừng nghe
dư âm mênh mông
khúc anh hùng ca
reo nơi biên cương
bao chiến mã lên đường
giục lòng dân quân
thi can trường
nguyện tranh đấu
cho giống nòi
Hận thù bao năm
căm lòng đất nước
tan tóc
xương máu đang khơi ngòi
tiếng than nơi nơi
tháng năm dần trôi
thề phục quốc
tiến lên Việt Nam!
lập quyền dân
tiến lên Việt Nam!
đời hạnh phúc
đắp xây tự do
Việt Nam tranh đấu
chống quân ngoại xâm
đời hạnh phúc
đắp xây tự do
Việt Nam tranh đấu
chống quân ngoại xâm


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke