HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDChiến Thắng Điện Biên
4 3 2 1 Giải phóng Điện Biên
bộ đội ta
tiến qu ân tr ở về
gi ữa mùa này ho a nở
miền Tây Bắc
tưn g bừng vui
b ả n mường xưa
nương lúa mới trồng
kìa đ à n em bé
giữa đồng
nắm ta y xoè hoa
dọc đường chiến thắng
t a tiế n v ề
đoàn dân công
tiền tuyến vẫ y chào
pháo bin h vượt qua.
Sú ng đạ i bác
quấn l á ngụy trang
từ ng đà n bươm
bướm trắng
rỡn lá ng ụy trang.
Xiế t bao sướng vui
từ ngày lên Tây Bắc
đồng bào nao nức
mong đón ta trở về
giờ chiến thắng
t a đã về
vu i mừ ng đón
chúng ta tiế n về
nú i sô ng bừng lên
đất nước ta sá ng ngời
cánh đồng Điện Biên
cờ chiến thắng
tư ng bừng trê n trời.
4 3 2 1 Giải phóng miền Tây
bộ đội ta
đã ma u trưở ng thành
thắ ng trận
Điện Bi ên Phủ
càng tin
quyết tâ m ở trên
Đ ổ m ồ hôi
phá núi bắc cầu
vượt r ừ ng qua suối
đắp đường
thắng lợ i về đây
phương châm đánh chắc
ta ti ế n lê n
lực lượng như bão táp
quâ n thù
mấy cũ ng phải tan
van g lừng tiếng sún g
khi mừ ng công
th o ả lòng ta
dâng Bác
bấy lâ u chờ mong.
Xi ết bao sướng vui
nhìn đồng quê
phơi phới
nông dân hăng hái
khi chúng ta trở về
ruộng đất
chúng t a đã về
v ui mừ ng đón
chúng t a tiến về
chi ến s ĩ Điện Biên
thế giới đa ng đón mừng
chiến dịch
đại thắng lợi
góp sức xâ y dựng
ho à bình.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke