HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCô Gái Pa Kô
4 3 2 1 Mùa xuân đế n rồi
bả n làng ơi.
Thơ Bác gọi
dậy vang no n sông.
Kèn tiến g công
van g dội khắp ha i miền.
Bá c Hồ gọi
ấy là mùa xuân đến.
Ơ… Hỡi núi rừng quê ta
cất lên muôn lời ca
ta hát mừng chiến thắng.
Ơ… Người con gái Pa kô
con chá u Bá c Hồ.
Dù gia n khổ
vượt núi băng rừng.
Dù mưa bom e m
không ngại chi.
Đi đánh Mỹ gi ữ nú i rừng.
Gùi trên vai
sún g đạn ra hoả tuyến.
Gạo ngàn cân
e m gùi ra chiế n trường.
Gửi bộ đội Bác Hồ
dân thương mà dâ n quý
nhiề u lắm.
Giặc chưa hết chưa về.
Dù rừng thương núi nhớ.
Người con gái Pa k ô.
Ơ…
4 3 2 1 Mùa xuân đế n rồi
bả n làng ơi.
Thơ Bác gọi
dậy vang no n sông.
Kèn tiến g công
van g dội khắp ha i miền.
Bá c Hồ gọi
ấy là mùa xuân đến.
Ơ… Hỡi núi rừng quê ta
cất lên muôn lời ca
ta hát mừng chiến thắng.
Ơ… Người con gái Pa kô
con chá u Bá c Hồ.
Dù gia n khổ
vượt núi băng rừng.
Dù mưa bom e m
không ngại chi.
Đi đánh Mỹ gi ữ nú i rừng.
Gùi trên vai
sún g đạn ra hoả tuyến.
Gạo ngàn cân
e m gùi ra chiế n trường.
Gửi bộ đội Bác Hồ
dân thương mà dâ n quý
nhiề u lắm.
Giặc chưa hết chưa về.
Dù rừng thương núi nhớ.
Người con gái Pa k ô.
Ơ...
Đi giữa mùa chiến thắng
cất tiếng ca mùa xuân
nghe chim rừng nó hót.
Ơ… Vì đất nước quê hương
em bướ c lê n đường,
chan chứ a tình
rừng xanh yêu thương.
Gửi theo anh
B ộ đội giải phóng
Tình em mong.
Lòn g e m chờ.
Ngày chiến thắng
nh ớ về thăm bản em.
Rừng hương cây
sắ c hoa thơm ngọ t ngào.
Đẹp tựa ngàn cách sao
lung linh để
rừn g thương, nú i nhớ.
Ngày chiến thắng anh về
cùng bản làng em hát.
Người con gái Pa k ô.
Ơ...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke