HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDCô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn
4 3 2 1 Chim kêu chim kêu
ven rừng suối gọ i
ta lên đường
nặng trĩu ha i vai
hoa mai vàng
chen l á ngụy trang
Sương đêm sương đêm
ướt đầm nón vả i
ta xuyê n rừng
theo Giải phóng quân
Từ ngày đô thị
vùng lên
chị em mình
đi tả i đạ n
để các an h
đi giệt thù.
Quả pháo ơi
trên đường xa
đi có mỏ i
suốt đêm ngày
có đói hay chăng
Đường dài
sức nặng càng tăng
cùng ta mang
nặng tình chiến đấu
khó khăn chẳng rời.
Chị em ơi
mỗi trái đạn đây
mang tấm lòng ta
cùng các anh
góp lử a diệ t thù
Dù bom rơi
dù bao bó t đồ n
mong các anh
yê n lòng
từng trái pháo
đến tay anh.
Chị em ta
cô gái thành đô
đem lứa tuổi xuân
cùng hiến dâng quyết
giải phóng qu ê mình
Chị em ơi
niềm tin thắn g lợ i
thôi thúc ta
lê n đường
kìa hỏa tuyến
đang chờ ta.
4 3 2 1 Hôm qua hôm qua
chư a hề vác nặ ng
em chưa từng
vượt suối qu a bưng
em chưa từng
giải nắ ng dầm mưa.
Hôm nay hôm nay
em là chiến s ĩ
vai dạ n dày
vững vàng bước chân
Lòng người
đang độ mùa xuân
trào dâng
niềm vui đá nh M ỹ
dẫu hiểm nguy
em không nề.
Quả pháo ơi
xưa mà yêu
như đứa tr ẻ
suốt đêm ngày
ta bế trên vai
Đường về
đô th ị còn xa
ngày nay
đi diệt thù
cứu nước
có ta c ó mình.
Chị em ơi
mỗi trái đạn đây
mang tấm lòng ta
cùng các anh
góp lử a diệ t thù
Dù bom rơi
dù bao bó t đồ n
mong các anh
yê n lòng
từng trái pháo
đến tay anh.
Chị em ta
cô gái thành đô
đem lứa tuổi xuân
cùng hiến dâng quyết
giải phóng qu ê mình
Chị em ơi
niềm tin thắ ng lợ i
thôi thúc ta
lê n đường
kìa hỏa tuyến
đang chờ ta.
Sài Gòn đó
đang chờ ta
tả i đạ n về
Sài Gòn đó
đang chờ ta
tả i đạ n về
Sài Gòn đó
đang chờ ta
tả i đạ n về
Sài Gòn đó
đang chờ ta
tả i đạ n về
Sài Gòn đó
đang chờ ta
tả i đạ n về.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke